ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦးမြို့၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေး ထားသော(၇)လမ်းထိပ်မှ မင်္ဂလာသုခလမ်းအထိ ၄၀၀ ဗို့လိုင်း1Ø3W ACSR35mm2(၁၃၂၀)ပေအား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် သစ်သားတိုင် (၁၁)တိုင် အား ၉ မီတာ ကွန်ကရိတိုင်၊ သံလက်တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 11.688 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊ တရားရုံးရှေ့ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၃၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေးထားသော မကျည်းတန်း လမ်း၊ စက်ကျောင်းလမ်း၊ ကမ်းနား လမ်းတို့ရှိ ၄၀၀ ဗို့လိုင်း 1Ø2W HDBC No.8 (၂၂၈၀)ပေအား 3Ø4W အဖြစ် AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည်ဆောက် ခြင်းနှင့်ဒေသလုပ် ကျောက်တိုင် (၁၇)တိုင် အား ၉ မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 19.480 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊ တရားရုံးရှေ့ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၃၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေးထား သောမြို့ပတ်လမ်းနှင့် ရေကျော်လမ်းရှိ ၄၀၀ ဗို့ လိုင်း 1Ø3W HDBC No.8(၁၃၂၀)ပေအား 3Ø5W အဖြစ်(3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆွေးမြေ့သံတိုင် (၁၁)တိုင် အား ၉ မီတာ ကွန်ကရိတိုင်၊ သံလက်တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 11.688 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊မြို့သစ်(က)ရပ်ကွက်၊ (၅) လမ်းရှိ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေးထား သော (၇)လမ်းနှင့် (၈)လမ်းရှိ ၄၀၀ ဗို့ လိုင်း 1Ø2W ACSR 35mm2 (၁၉၂၀)ပေအား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည် ဆောက်ခြင်း နှင့် သစ်သားတိုင်(၁၂)တိုင်အား ၉မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 15.097 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ညောင်လေးပင်မြို့ ၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက် မြို့ရုံးဝင်း ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၅၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် 11kV D.S, LA, D.O.F, 400V Distribution Panel, 400V Main Cable& Feeder Cable အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 8.781 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ညောင်လေးပင်မြို့ ၊ မြို့မ(၂)ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၃၁၅ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် 11kV D.S, LA, D.O.F, 400V Distribution Panel, 400V Main Cable& Feeder Cable အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 7.515 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ညောင်လေးပင်မြို့ ၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက် စက်ရုံလမ်း ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၃၁၅ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် 11kV D.S, LA, D.O.F, 400V Distribution Panel, 400V Main Cable& Feeder Cable အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 7.515 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ညောင်လေးပင်မြို့ ၊ မြို့မ(၅)ရပ်ကွက် သုခမိန်လမ်း ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် 11kV D.S, LA, D.O.F, 400V Distribution Panel, 400V Main Cable& Feeder Cable အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 6.601 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ညောင်လေးပင်မြို့၊မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်အာဇာနည်လမ်း ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် 11kV D.S, LA, D.O.F, 400V Distribution Panel, 400V Main Cable& Feeder Cable အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 6.601 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၃၁၅) ကေဗွီအေ ကုတင်(၁၀၀)လမ်းဆုံ ထရန် စဖော်မာမှ ACSR 25mm2 2Ø3Wဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော(၄၀၀)ဗို့ လိုင်း(၁.၃)မိုင်အား(3Ø4W+လမ်းမီး) AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်အစားထိုး လဲလှယ် ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 33.603 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 128.569 0