ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဝေါမြို့၊ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်(၂၀၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာတွင်(၄၀၀)​ဗို့လိုင်း ACSR 35mm² (၀.၅)မိုင်အား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.149 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊အလောင်းဘုရား(၃၁၅)ကေဗွီအေသစ်စက်ရပ်ကွက်တွင(၄၀၀)​ ဗို့လိုင်းACSR 35mm² (၀.၅)မိုင်အား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.149 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊မန်းဘခိုင်လမ်း(၃၁၅)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာရှိ (၄၀၀)​ဗို့လိုင်းACSR 35mm² (၀.၅)မိုင်အား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.149 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ဗိုလ်တေဇ(၃၁၅)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာမှဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းတွင်(၄၀၀)​ဗို့လိုင်းACSR 35mm2 (၁၀၅၀)ပေအား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 4.870 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ချမ်းမြသာစည်(၂၀၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာမှဘောလုံးကွင်းဘေးရှိ(၄၀၀)ဗို့လိုင်း ACSR 35mm2 (၁၀၅၀)ပေအား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ​ ဝေါမြို့နယ် 4.870 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ကြုံတူ(၁၆၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာမှ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်(၄၀၀)​ဗို့လိုင်းACSR 35mm2 (၀.၅)မိုင်အား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.149 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၅၀၀ကေဗွီအေ ကျောင်းကြီး ထရန်စဖော်မာမှဓာတ်အား ပေးထား သော ၄၀၀ ဗို့လိုင်း 1Ø3W (၁၄၄၀)ပေအား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဆွေးမြေ့သံတိုင် (၂၈)တိုင် အား ၉ မီတာကွန်ကရိတိုင်၊သံလက်တန်း တို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 20.454 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ကေဗွီအေဝါဆိုထရန်စဖော်မာမှဓာတ်အားပေးထား သော ၄၀၀ ဗို့လိုင်း 2Ø4W(၂၀၄၀) ပေအား(3Ø4W+လမ်းမီး) AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည်ဆောက်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 9.740 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ကေဗွီအေ ဝါဆို ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေး ထားသော ကန်ပတ်လမ်း ၄၀၀ ဗို့ လိုင်း 2Ø4W(၁၄၄၀)ပေအား 3Ø4W အဖြစ် AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည်ဆောက် ခြင်းနှင့် ဒေသလုပ် ကျောက်တိုင် (၁၂) တိုင်အား ၉မီတာကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက် တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုးလဲ လှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 12.662 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးမြို့၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနား လမ်းရှိ ၄၀၀ ဗို့ လိုင်း 1Ø3W ACSR 35mm2 (၂၇၆၀)ပေအား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ဖြည့်စွက်တည် ဆောက်ခြင်းနှင့် သစ်သားတိုင် (၁၇)တိုင် အား ၉ မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက် တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 21.915 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 127.107 0