ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ကဝမြို့နယ်၊ သက္ကလမြို့၊ 11/0.4 kV 200 kVA (ဆ.သရ အနီး) (၁၅)ရပ်ကွက်ရှိ ဆွေးမြေ့ သစ်သားတိုင်(၂၉)တိုင်အား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင် ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ACSR 35mm2 (၃)သွင် (၄)ကြိုးအား HDBC No.4 ဖြင့် (၂၈)ခန်း အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 27.759 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့နယ်၊ သက္ကလမြို့၊ 11/0.4 kV 315 kVA ဘောလုံးကွင်းအနီး ပဲခူး-ခရမ်းလမ်းမ ပေါ်ရှိ ACSR 35mm2 (၃)သွင် (၄)ကြိုးအား HDBC No.4 ဖြင့် (၁၈)ခန်း အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 8.766 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့နယ်၊ သက္ကလမြို့၊ 11/0.4 kV 250 kVA (ဆေးရုံ အနီး) မိန်းလမ်းမှ ဘူတာရုံ လမ်းဆုံအထိ (၈)ခန်းနှင့် အောင်မင်္ဂလာပိုင်း တွင် (၁၁)ခန်းတို့အား ACSR 35mm2 (၃)သွင် (၄)ကြိုးအား HDBC No.4 ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 9.253 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့(၅၀၀)ကေဗွီအေ (အုန္နဲ)မိန်းလမ်းပေါ်ရှိ HDBC No.8 နှင့် ACSR 35mm2 အား ဖြင့် (၇)ခန်း အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 3.409 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့(၂၀၀)ကေဗွီအေ (အုန္နဲ)မိန်းလမ်းပေါ်ရှိ HDBC No.8 နှင့် ACSR 35mm2 အား ဖြင့် (၂၁)ခန်း အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 10.227 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့(၃၀၀)ကေဗွီအေ (အုန္နဲ)မိန်းလမ်းပေါ်ရှိ HDBC No.8 နှင့် ACSR 35mm2 အား(၃၄)ခန်း အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 16.558 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ ကန်တော်ရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးကြား လမ်းရှိ ဆွေးမြေ့သစ်သားတိုင်များအား ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း 3Ø4W AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်(၂၈၀၀)ပေအစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.636 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ ကံတော်ရပ်ကွက်၊ ကေတုမတီလမ်းရှိ ဆွေးမြေ့သစ်သားတိုင် (၄၀၀)ဗို့လိုင်း 2Ø3W HDBC No.8 အား 3Ø5W AL Insulated Cable 95mm² ကွန်ကရစ်တိုင်၊သံလက်တန်းဖြင့်(၁၀)ခန်း အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 4.870 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း ရှိ ဆွေးမြေ့သစ်သားတိုင် 2Ø3W HDBC No.8 အား 3Ø5W AL Insulated Cable 95mm² ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းဖြင့် (၈)ခန်း အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 3.896 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါမြို့၊ဘုရားပျို(၃၁၅)ကေဗွီအေလှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်လမ်းတွင်(၄၀၀)​ဗို့လိုင်းACSR 35mm² (၀.၅)မိုင်အား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ခြင်း။ ဝေါမြို့နယ် 13.149 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 111.523 0