ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၁၆၀ ကေဗွီ​အေ ဗိုလ်မင်းသိမ်း ထရန်စဖော်မာ ဝန်အား ပိုနေသဖြင့် ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စ ဖော်မာဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 10.586 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁ကေဗွီ ရွှေဝါထွန်းဖီဒါ (၀.၇၅)မိုင်ရှိ ACSR 35mm2 များအား ကွန်ကရိတိုင်၊ သံလက်တန်း ACSR 95mm2 ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 7.372 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ရွှေမော်ဓော ဘုရားလမ်းပေါ်တွင် လမ်းမီးများ အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 22.848 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ဥဿမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ လာဂမို့ကျေးရွာ၊ လာဘ်မိုးဆွေ ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှိထရန်စဖော်မာအား ကျောင်းဝန်းအပြင်သို့ ​ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 7.007 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့၊ ဘူတာပိုင်း(၁)လမ်းရှိ (၄၀၀)ဗို့ဓာတ်အားလိုင်း HDBC No.8 1Ø3Wire (၇၀၀')နှင့် ဒေသလုပ် ကျောက် တိုင်အား (3Ø4W+လမ်းမီး) AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် ကွန်ကရစ်တိုင် (၉)မီတာ ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ သနပ်ပင်မြို့နယ် 3.409 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ကော့ပြတ် ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေးထားသော ကော့ပြတ် ရပ်ကွက်အတွင်း ၄၀၀ဗို့လိုင်းရှိ သံတိုင် (၅)တိုင်နှင့် HDBC No.8 များအား ကွန်ကရိတိုင်၊ သံလက်တန်း၊ AL Insulated Cable 95mm² တို့ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။ သနပ်ပင်မြို့နယ် 2.435 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့၊ ၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၁၀ အမ်ဗွီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အားပေးထားသော ၁၁ ကေဗွီ ဖီဒါ(၂) မင်းရွာကျေးရွာအပိုင်း (၂)မိုင် အတွင်းရှိ ACSR 35mm2 ကြိုးများအား ACSR 95mm2 ကြိုးဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် 46.788 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့၊ စပယ်ဖြူလမ်းဆုံမှ စျေးသို့ (၁၁)ကေဗွီ 35mm2 (၁၀)ခန်း အား 95mm2 (၁၀)ခန်း နှစ်ထပ်လိုင်း အစားထိုး တည်ဆောက်ခြင်း။ သနပ်ပင်မြို့နယ် 5.570 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့တွင် ဓာတ်အားပေးထား သော မင်းရွာ ၃၁၅၊ ဘဲရုံထောင့် ၁၆၀ ကေဗွီအေ၊ ဆေးရုံ ၁၆၀ ကေဗွီအေ၊ ဘူတာပိုင်း ၂၀၀ ကေဗွီအေ တို့ရှိ ချို့ယွင်း လိုအပ်နေသော D/S , DOF LA, 400 V Distribution Cable Feeder Cable များ လဲလှယ်ခြင်း။ သနပ်ပင်မြို့နယ် 27.318 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့နယ်၊ စည်ပင်ရေစက်လမ်းရှိ ဆွေးမြေ့ သစ်သားတိုင် (၅)တိုင်အား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ် တိုင်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ACSR 35mm2 (၃)သွင် (၄)ကြိုးအားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် (၄)ခန်း(၄၈၀)ပေ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကဝမြို့နယ် 4.870 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 138.203 0