ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တောင်ငူမြို့၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်း တွင် လက်ရှိ HDBC No.8,No.10 ကြိုးအသေး များအား ကြိုးအကြီး 3 f 4 W 95 mm² ABC Cable ဖြင့် (၄၀၀)​ ဗို့လိုင်း (၃၆၀၀) ပေ အဆင့်မြှင့်တင် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 13.067 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
‌တောင်ငူမြို့၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း နှင့်ပန်းချီ တံခါးလမ်းထောင့် ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ( ၅၀၀) ကေဗွီ အေထရန်စဖော်မာခွဲရုံ၏ နှစ်တိုင်စဉ်Feeder NFB 400 A = 2 Nos နှင့်အပါအဝင် Ds, LA, DOF, 400 V Main& Feeder Cable များနှင့် 400 V Out Door Type Distribution Panel (Main 500 A)2 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ တောင်ငူမြို့နယ် 7.877 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ၊ (၅၀၀) ကေဗွီအေ နဂါးရုံ ထရန်စဖော်မာ၏ LT Side Bushing အရင်းပိုင်း Cable များ၊ Outgoing Feeder များနှင့် Pannel များလဲလှယ်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 3.943 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကေတုမတီမြို့၊မြစေတီလမ်းထိပ်မှမြို့အဝင်ဆိုင်းပုဒ် အထိ(၁၁/၀.၄)ကေဗွီ နှစ်ထပ်လိုင်းမှACSR 35mm² ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော(၀.၄)ကေဗွီလိုင်း(၂၉၀၀)ပေအားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်လဲလှယ်၍ (၁၀)မီတာ ကြားထောက်တိုင် များတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်GTCလမ်းနှင့်ရန်−မန်းလမ်း ထောင့်တွင်(၁၁/၀.၄) ကေဗွီ (၂၀၀) ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ(၁)လုံး တိုးချဲ့တည် ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ပဲခူးမြို့နယ် 34.864 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်မြို့ ၁၁/၀.၄ကေဗွီ (၅၀)ကေဗွီအေ ပိတောက်ခင်ရွာ ထရန်စဖော်မှဓာတ်အား ပေးထားသော 3f4W ACSR 35 mm² (၆၄၀၀)ပေနေရာတွင် သံလက်တန်း (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် တည်ဆောက်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 26.912 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်မြို့၊ (၁၁/၀.၄) ကေဗွီ (၃၁၅)ကေဗွီအေ ဆေးရုံရှေ့ထရန်စဖော်မာ မှ ဓာတ်အားပေးထားသော ရန်ကုန်− မန္တလေးလမ်းရှိ (၄၀၀)​ ဗို့ဓာတ်အား လိုင်းမှ 2 f 3 W HDBC No.8 (၃၀၀၀)ပေအား သံလက်တန်း၊ (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုးလဲလှယ် တည်ဆောက်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 11.964 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်မြို့၊(၁၁/၀.၄) ကေဗွီ (၁၅၀)ကေဗွီအေ သပြေတန်းရွာ ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အားပေး ထားသော 3 f 5 W ACSR 25 mm² (၁၂၀၀)ပေ နေရာတွင် (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 5.759 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်မြို့၊(၁၁/၀.၄) ကေဗွီ (၅၀)ကေဗွီအေ ဝါးတောကြီး ထရန်စဖော်မာ မှ ဓာတ်အား ပေး ထားသော 3 f 5 W ACSR 25 mm² (၁၂၀၀)ပေ နေရာတွင် (3Ø4W+လမ်းမီး) AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 5.759 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်(၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၂၀၀)ကေဗွီအေ ရွှေပြည်ကုန်းရွာရှိ ဒေသလုပ်ကျောက်တိုင် များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော2f3 W HDBC No.6 (၂၄၀၀)ပေ နေရာတွင်(၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းAl Insulated Cable 95 mm² ဖြင့် 3 f 4 W ထပ်တိုး၍ အစားထိုးတည် ဆောက်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 12.566 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်မြို့(၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၂၀၀)ကေဗွီအေမြဝတီလမ်းထရန်စဖော်မာမှဓာတ်အားပေးထားသော ကြက်တောင်ရုံ လမ်းကြားရှိ ၄၀၀ ဗို့လိုင်းဓာတ်အားလိုင်း 2 f 3 W HDBC No.8 (၇၅၀)ပေ နေရာတွင်ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းAl Insulated Cable 95 mm² ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်တည်ဆောက်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 4.132 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 126.843 0