ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ကျောက်တံခါးမြို့၊ ရန်-မန်းလမ်း၊ မြို့ဝင် ထရန်စဖော်မာ နှင့်လျှပ်စစ်ရုံးဝန်းထရန် စဖော်မာတို့မှ ဓာတ်အား ပေးထားသော ၄၀၀ ဗို့လိုင်း 3Ø5W ACSR25mm2 (၂၀)ခန်း(၂၄၀၀)ပေအား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ် ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 11.688 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ စျေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ တပင်ရွှေထီး လမ်း၊ ရွှေညောင်ပင်လမ်း၊ အောင်သုခလမ်းတို့ရှိ သံတိုင်(၁၄)တိုင် 1Ø3W HDBC No.8 တို့အား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 6.818 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ သူဌေးကုန်း၊သရက် တောလမ်းရှိ လက်လုပ်ကျောက်တိုင် နှင့် ACSR 25mm2 (၂၁)ခန်းအား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက် တန်း 3Ø4W HDBC No.4 ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 10.227 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ ရန်-မန်းလမ်း၊ ဆေးရုံဒေါင့် ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ် အားပေးထားသော ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊1Ø2W HDBC No.8(၁၅)ခန်းအား HDBC No.4 ဖြင့် 3Ø5W အစားထိုး တည်ဆောက်ခြင်း။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 7.305 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ ကွင်းတောင် (၄၊ ၅၊ ၆)လမ်းရှိ သစ်သားတိုင်၊ လက်လုပ် ကျောက်တိုင်(၂၅)တိုင်၊ HDBC No.8 2Ø3Wအား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း၊ 3Ø4W HDBC No.4 ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 12.175 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ သူဌေးကုန်းမှ သမင်အင်းကုန်း ကျေးရွာအထိ မီး ရထားသံ လမ်းတိုင်၊ HDBC No.8 တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော(၁၁) ကေဗွီလိုင်း (၃)မိုင်အား (၁၀)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း ACSR 95mm2 ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 59.042 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်ကြီးမြို့၊ သိန်တန်းရပ် ၊ ဆွမ်းလောင်းရုံ လမ်းကြားရှိ ဆွေးမြေ့သစ်သားတိုင်(၇)တိုင် အား (၉)မီတာကွန်ကရစ်တိုင် များဖြင့် အစားထိုးတည် ဆောက်ပြီး 3Ø 4W Al Insulated Cable 95mm2 ကြိုးများဖြင့် (၁၀၅၀)ပေ ဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 4.666 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်ကြီးမြို့၊ သိန်တန်းရပ် ၊ စည်ပင်လမ်း 3Ø 4W Al Insulated Cable 95mm2 ကြိုးများဖြင့် (၁၂၀၀)ပေ ဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 3.052 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်ကြီးမြို့၊ မာလာဦးရဲကင်းမှ ၀က်မင်း ညီနောင်ထိ (၁၁)ကေဗွီလိုင်းACSR 35mm2 (၁.၃)မိုင်အား ACSR 95mm2 ကြိုးများဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 11.249 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်ကြီးမြို့၊သိန်တန်းရပ်၊ကမ်းနားလမ်းတွင် 1 f 2 W HDBC No 8 ကြိုးများအားAl Insulated Cable 95mm2 ကြိုးများဖြင့် (၁၂၀၀)ပေ လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 3.052 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 129.274 0