ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တိုင်းရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာမိလ္လာကန်နှင့်လမ်းမီးတိုင်များပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 90.000 0.000 Host Myanmar Leads Façade 80% 2 times 2018 Mini Budget
ဗိုလ်တဲအိမ်ရာအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 90.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တိုင်းရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 90.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con (၈)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၈သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် 6.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer (၅)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၇သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် 3.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Printer (၅)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၂၂သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် 1.100 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Copier (၂)လုံး (၁လုံးလျှင် ၁.၆သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် 3.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အရာရှိစားပွဲ/ကုလားထိုင် (၄)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် 1.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သံဗီရို (၄)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စာတင်စင်(၄)ခု ပဲခူးမြို့နယ် 0.120 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 286.32 0