ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရိုးရိုးစားပွဲ (၂၀၀)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 30.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရိုးရိုးကုလားထိုင် (၅၆၀)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 16.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆုံလည်ကုလားထိုင်(၇)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 5.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကွန်ပျုတာစားပွဲ(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.040 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၈ပေ ၃ပေစားပွဲ (၁၆)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 6.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စကားပြောစင်(၁)ခု ပဲခူးမြို့နယ် - 0.350 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စာတင်စင်(၁၈)ခု ပဲခူးမြို့နယ် - 0.540 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သံဗီရို(၁၉)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မီးခံသေတ္တာ(၂)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 1.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆက်တီ (၄)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် - 4.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 68.93 0