ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးမြို့တွင်းလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်မီးပွိုင့်များတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 100.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သက်သေခံယာဉ်များထိန်းသိမ်းထားရှိမည့်နေရာ/အဆောက်ဉီတည်ဆောက်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 1.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်းအတွင်းရှိရုံးများအားလုံးမီးလိုင်းများပြုပြင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 490.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air con (၃) ကောင်အား (၁၀ X ၈၅၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 8.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Printer (၁၅ X ၁၆၅၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 2.475 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer (၁၅ X ၇၀၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 10.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Copier (၁၀ X ၁၁၀၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 11.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
32" TV (Sony) ( ၅ X ၅၀၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 2.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
40" TV (Sony) ( ၂ X ၇၈၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 1.560 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
48 " TV (၉)လုံးပါ Board တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပဲခူးမြို့နယ် 40.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 668.035 0