ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရဲ များနေသည့်ဂိတ်တဲဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Sony TV 32" (၆)လုံးဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 1.050 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Computer (၁၀)လုံးဝယ်ယူခြင်း (Cabinet ခန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 7.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Riso Copier (၁)လုံးဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 4.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Fax (၅)လုံးဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.540 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ရေခဲသေတ္တာ (၅)လုံး ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ရေစက် ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မီးစက် ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 10.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
E -Government Sever ပဲခူးမြို့နယ် - 100.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အောက်ထပ်အစည်းဝေးခန်းတွင်အသံစနစ်တပ်ဆင်ခြင်း ( Sound Proof) ပဲခူးမြို့နယ် - 10.364 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 143.454 0