ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဖိုင်တင်စင် ၆' X ၆.၅"(၃၀ X ၃၆၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 10.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သံဘီရို (၃၀ X ၃၂၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 9.600 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မီးခံသေတ္တာ(၅)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.150 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကွန်ပျုတာတင်စင် (၂၀ X ၄၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 0.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကရိန်း(၂)စီး ပဲခူးမြို့နယ် 100.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(၆၅' x ၆၀' )(၆)ထပ်စုပေါင်းရုံးဆောက်ခြင်း(ဓါတ်လှေကားအပါ) ပဲခူးမြို့နယ် - 615.602 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​နေပြည်တော်တွင်ဧည့်ရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း နေပြည်တော် - 400.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အိမ်သာ (၄)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 7.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Cycle Stand ဆောက်လုပ်ခြင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Car Stand ဆောက်လုပ်ခြင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 1155.452 0