ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
အသံလုံစနစ်အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်စက်ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Duplicator 12 buy ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.622 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
CC TV Camera ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.046 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​လေးယောက်ထိုင် စတီးခုံ (၄)ခုံဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.734 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Nissan Elgand ATE 50-032612 (၁)စီး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Toyota Crown Saloon (J2 SI 175- 0001406) (၁)စီး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Minibus (၁)စီး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.551 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Toyota Mark II (4D/4291) (5I/5299) (၂)စီး ပဲခူးမြို့နယ် - 5.686 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Under Ground မီးလိုင်းဆွဲခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 1.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 18.339 0