ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
စတိုဆောင်တွင်စာအုပ်ဟောင်းများတင်ရန်စာတင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 2.100 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စာကြည့်တိုက်အတွင်းစာအုပ်စင်ပြုလုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 1.050 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con (၅)လုံးတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းနှင့်ထရန်စဖော်မာ11/0.4KV Over Head Lineဆွဲခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 115.737 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆)ခန်းတွဲ (၃)ထပ် ဆောင်(၁)ဆောင် ပဲခူးမြို့နယ် - 346.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၄)ခန်းတွဲ (၃)ထပ် ဆောင်(၁)ဆောင် ပဲခူးမြို့နယ် - 231.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ညွှန်ကြားရေးမှူးနေအိမ် ပဲခူးမြို့နယ် - 33.572 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသို့သွားသောလမ်းအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ် ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 80.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
CCTV Re-installation ပဲခူးမြို့နယ် - 2.997 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Mic Re-installation & Maintenance Service ပဲခူးမြို့နယ် - 0.996 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 816.952 0