ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
မိတ္တူကူးစက် (၂)လုံး×၃၀၀၀၀၀ဝိ/- ပဲခူးမြို့နယ် 6.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အရာရှိစာပွဲ+ကုလားထိုင်(၁၀)စုံ×၃၀၀၀၀ဝိ/- ပဲခူးမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ယာဉ် အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဗီဒီယိုကင်မရာ (၂)လုံး ဝယ်ယူြခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 6.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းနှင့် ဂိတ်တံခါး(၂)ပေါက် တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 39.100 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်ရေမြောင်း တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 11.600 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပင်မရုံးအမိုး (ဒိုင်း၊ မျှားအပါ) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 69.900 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပင်မရုံးမျက်နှာကျက် တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 26.800 - - - - 2018-2019 Main Budget
မြေထိန်းနံရံဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 90.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း ပဲခူးမြို့နယ် 33.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 142 147.4