ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦး-စစ်တောင်းလမ်း (JACA ချေးငွေ) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 2047.175 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူ-မော်ချီး-လွိုင်ကော်လမ်း (တောင်ငူ-မော်ချီး-ဒီမော့ဆိုလမ်း) တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 95.000 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူ-လိပ်သို-ယာဒို-လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်း (ချေးငွေ) တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 1284.052 - - - - 2018 Mini Budget
ဘုရားကြီး-​ဘောနတ်ကြီး - ဇောင်းတူ - တိုက်ကြီးလမ်း ပဲခူးမြို့နယ် 214.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အစိုးရရပ်ကွက်လမ်း ပဲခူးမြို့နယ် 427.900 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကဝမြို့ရှောင်လမ်း ကဝမြို့နယ် 500.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူး-သနပ္ပင်-ခရမ်း-သံလျှင်လမ်း ပဲခူးမြို့နယ် 500.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အင်းတကော်- ထုံးကြီး -ကဝ-အုန်းနှဲလမ်း ပဲခူးမြို့နယ် 300.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖြူး - အုတ်ဖြတ်- မုံးလမ်း ဖြူးမြို့နယ် 500.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
​ရေတာရှည်-ကရင်ချောင်း-လိပ်သိုလမ်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 500.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 2942.3 3426.227