ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူး-သနပ္ပင်-ခရမ်း-သံလျှင်လမ်း(သနပ္ပင်မြို့တွင်းလမ်း) တောင်ငူမြို့နယ် 299.110 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အင်းတကော်- ထုံးကြီး -ကဝ-အုန်းနှဲလမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 1995.458 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကဝမြို့ရှောင်လမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 1997.727 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဉီး- ဉသျှစ်ကုန်းလမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 499.120 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
‌ညောင်လေးပင်-ပုဇွန်မြောင်း-မဒေါက်-ရွှေကျင်လမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 998.320 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​အောင်မင်္ဂလာ-သရက်စိန်လမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 215.670 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲနွယ်ကုန်း- ကျောက်ကြီးလမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 767.530 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မင်းလှ - စိန်ကန့်လန့်-မြို့ချောင်း-ဖဒို-ကျွန်းကုန်းလမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 4039.930 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူ-ကျောက်ကြီး- စစ်တောင်း-မုပ္ပလင်လမ်း တောင်ငူမြို့နယ် 2492.255 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြစ်ကူးဘေလီတံတားအားသံပိုက်သံစင်ဖြင့်​ထောက်မခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 62.100 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 13367.22 0