ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပဒေချုပ်ရုံး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Laptop (၂)လုံး (၁ လုံးလျှင် ၀.၆၀သန်းနှုန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 1.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Air Con (၄)လုံး(၁ လုံးလျှင် ၀.၆၀၀သန်းနှုန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 2.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မိုးညိုမြို့နယ်ဉပဒေရုံး မိုးညိုမြို့နယ် - 44.950 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်ဖိုမြို့နယ်ဉပဒေရုံး အုတ်ဖိုမြို့နယ် - 44.950 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ဉပဒေရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 29.922 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တိုင်းဒေသကြီးရုံးအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 119.761 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ခရိုင်ရုံးအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 112.382 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Air-Con (၄) လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 2.300 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဘီဒို၊စားပွဲ ၊ ကုလားထိုင် ပဲခူးမြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 362.865 0