ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရုံးမြေထိန်းနံရံနှင့် ချိန်းလိတ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းပတ်လည်( ၄၀၀' x အမြင့် ၅') ပဲခူးခရိုင် 30.005 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝါးနှီးဖြာစက်(0.75)kW (30x30x65)cm၊(12)kg ရွှေတောင်မြို့နယ် 1.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဆန်၊ပဲ၊ပြောင်း၊ဂျုံနှင့်သီးနှံတန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်သင်တန်းသုံးပစ္စည်း(၁၅)မျိုး ရွှေတောင်မြို့နယ် 1.052 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဂဏန်းပေါင်းစက်( ၅လုံးx ၁၀၀၀ဝိ/-) ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.050 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Water Cooler (၃)လုံး ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.450 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စကားပြောစင်(၄ƒ' x ၂ƒ ' x ၂၀") ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သံဘီဒို(၅လုံးx ၂၅၀၀၀ဝိ/-)( ၆'x ၃'x ၁ƒ ') ရွှေတောင်မြို့နယ် 1.250 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(၄၀'x ၃၀'x၃၀') RC(၂)ထပ်သင်တန်းခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် 55.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၁)Air Condensar ပဲခူးမြို့နယ် 0.050 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၂) Digital Incubator ( 42 litter) ပဲခူးမြို့နယ် 2.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 91.857 0