ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ရုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 3.000 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူမြို့နယ်ရုံး၊ ရုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 7.070 - - - - 2018 Mini Budget
ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရုံး၊ ရုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် - 0.000 3.500 - - - - 2018 Mini Budget
သာယာဝတီမြို့နယ်ရုံး၊ရုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သာယာဝတီမြို့နယ် - 0.000 2.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးသင်တန်းကျောင်းRC(၂)ထပ်(ရေ၊မီး၊မိလ္လာအပါ ) ပဲခူးမြို့နယ် 288.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 288 15.57