ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
၅၀၀ ကေဗွီ သပြေဝ(မိတ္ထီလာ)-တောင်ငူ ဓာတ်အားလိုင်း တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 7589.551 - - - - 2018 Mini Budget
၅၀၀ ကေဗွီ တောင်ငူ-ကမာနတ် ဓာတ်အားလိုင်း (ချေးငွေ) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 703.966 - - - - 2018 Mini Budget
၂၃၀/၃၃/၁၁ ကေဗွီ၊ ၂ x ၁၀၀အမ်ဗွီအေ ဒိုက်ဦးဓာတ်အားခွဲရုံ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 200.000 - - - - 2018 Mini Budget
Chain Link ခြံစည်းရိုးဝင်းခြံ ကာရံခြင်း(အုတ်တွင်း-၂) အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 20.601 - - - - 2018 Mini Budget
၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၅ အမ်ဗွီအေမှ ၁၀အမ်ဗွီအေသို့အင်အားတိုးခြင်း(ကဝ) ကဝမြို့နယ် 0.000 170.100 - - - - 2018 Mini Budget
၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၅ အမ်ဗွီအေမှ ၁၀ အမ်ဗွီအေသို့ အင်အားတိုးခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 0.000 170.100 - - - - 2018 Mini Budget
၃၃/၁၁ ကေဗွီ ၁၀အမ်ဗွီအေမှ ၂၀ အမ်ဗွီအေသို့အင်အားတိုးခြင်း(ဖြူး) ဖြူးမြို့နယ် 0.000 260.100 - - - - 2018 Mini Budget
၃၃/၁၁ကေဗွီ ၁၀ အမ်ဗွီအေခွဲရုံ Switch Yardဝန်းအားချိန်းလင့်ဝန်းခြံကာရံခြင်း(ကြို့ပင်ကောက်) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.263 - - - - 2018 Mini Budget
ပုတီးကုန်း ၃၃/၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် Transformer ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 0.000 3.404 - - - - 2018 Mini Budget
၃၃/၁၁ ကေဗွီ၅အမ်ဗွီအေမှ၁၀အမ်ဗွီအေသို့အင်အားတိုးခြင်း(မင်းလှ) မင်းလှမြို့နယ် 0.000 170.100 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 9292.185