ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
၂၃၀/၃၃/၁၁ ကေဗွီ၊ ၂ x ၁၀၀အမ်ဗွီအေ ဘိုင်းဒါး(ဒိုက်ဦး)ဓာတ်အားခွဲရုံ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 1350.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၅၀၀ ကေဗွီ တောင်ငူ-ကမာနတ် ဓာတ်အားလိုင်း ( ချေးငွေ)(Korea EXIM Bank Loan) ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 13887.796 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂၃၀ကေဗွီတောင်ငူ-၅၀၀ကေဗွီတောင်ငူ(စပါးကြွယ်)ဓာတ်အားလိုင်း(၁၀)မိုင်နှင့်ခွဲရုံများ တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 30.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကမာနတ်မဟာဓာတ်အာလိုင်းမှူးရုံးတွင် ဓာတ်အားလိုင်းသုံးပစ္စည်းများထားရန် မြေဖို့ခြင်း၊ အောက်ခံအမာရရှိစေရန် (၆"x ၉")ကျောက်ရောမြေ နှင့် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 40.400 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကမာနတ်လိုင်းရုံး(ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်မဟာဓာတ်အားလိုင်းလုပ်ငန်းများ) ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 41.400 - - - - 2018-2019 Main Budget
မင်းလှခွဲရုံ (ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်မဟာဓာတ်အားလိုင်းလုပ်ငန်းများ) မင်းလှမြို့နယ် 0.000 65.400 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဥသျှစ်ပင်ခွဲရုံ(ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့်မဟာဓာတ်အားလိုင်းလုပ်ငန်းများ) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 0.000 28.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 15442.996