ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဓာတ်အားပေးစက်များပြန်လည် ပြုပြင်ရန်စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (​ဇောင်းတူ) ပဲခူးမြို့နယ် 468.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ခေါင်မိုး အသစ်လဲလှယ်ခြင်း (ခပေါင်းစက်ရုံ) တောင်ငူမြို့နယ် 65.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဓာတ်အားပေးစက်များပြန်လည် ပြုပြင်ရန် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (ခပေါင်းစက်ရုံ) တောင်ငူမြို့နယ် 576.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ရုံခေါင်မိုး အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ရွှေကျင်မြို့နယ် 65.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဓာတ်အားပေးစက်များပြန်လည် ပြုပြင်ရန် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း(​ရွှေကျင်) ရွှေကျင်မြို့နယ် 845.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပင်မစက်ရုံအဆောက်အဦ အသစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း (ဖြူးချောင်းစက်ရုံ) ဖြူးမြို့နယ် 190.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဓာတ်အားပေးစက်များပြန်လည် ပြုပြင်ရန် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (ဖြူးချောင်းစက်ရုံ) ဖြူးမြို့နယ် 8986.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (ရဲနွယ်) ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 2195.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း(ကွန်းချောင်း) ဖြူးမြို့နယ် 1255.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 14645 0