ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦးမြေကွက်အား ၆' အမြင့် Chain Link ခြံစည်းရိုး၇၃၉ ပေကာရံခြင်း (ဂိတ်တံခါးနှင့် Box Culvert (၂)စင်း အပါအဝင်) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 13.302 - - - - 2018 Mini Budget
ဝေါမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး RC (၁)ထပ်(သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ အတွင်း ရေသွယ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး ၊ မိလ္လာအပါအဝင်) ဝေါမြို့နယ် 77.280 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 77.28 13.302