ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပျဉ်းကတိုးကုန်းရွာအနီးမြစ်ကမ်းပါးပြိုကာကွယ်ခြင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 9.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်-ရန်ကုန်ရေလမ်းပိုင်း ကွေ့မရေလမ်း ပြည်မြို့နယ် - 0.000 100.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လှေဆွဲမြောင်းနှင့်ချောင်းကျိုးကျေးရွာ(စစ်တောင်းမြစ်) အုတ်တွင်းမြို့နယ် - 291.406 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရှားပင်ကုန်းကျေးရွာ(ဧရာဝတီမြစ်) ရွှေတောင်မြို့နယ် - 508.649 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လယ်တီရွာနှင့်တမာရွာ(မြစ်မခမြစ်) လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 203.450 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆယ်မိုင်ရွာ၊သိုင်းချောင်းတံတားကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ရေတာရှည်မြို့နယ် - 14.836 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သဖန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊မလွှပင်ကျေးရွာ(စစ်တောင်းမြစ်) တောင်ငူမြို့နယ် - 203.068 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 1230.909 100