ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဌာနပိုင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ မြေကွက်အတွက် ကျန်(၃၇၀)ပေအား အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 11.100 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 6.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အုတ်တံတိုင်း ခြံစည်းရိုး ပေ(၅၀)ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 5.194 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အရန်မီးစက်(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 8.160 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
40" Curved TV UHD (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.918 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Canon Copier (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 4.590 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Scannar (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.102 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con Stand 2HP (၁)လုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်းအတွင်း အသုံးပြုရန် ပဲခူးမြို့နယ် - 0.622 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မြတ်ရိတ်စက်(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.459 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer (၁၁)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် - 15.708 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 52.853 0