ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 20.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်ရေမြောင်းတူးခြင်း ပြည်မြို့နယ် 40.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်မြို့ တရုပ်စုအိမ်ရာစခန်းဝင်းလမ်းခင်းခြင်း ပြည်မြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာထရန်စဖော်မာ 300KVA/ 200KVA /100 KVA များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ပဲခူးမြို့နယ် 50.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ကိရိယာများ ပဲခူးမြို့နယ် 1.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မီးခံသေတ္တာဝယ်ယူခြင်း(တိုင်းဒေသကြီးရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 0.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Colour Printer (၁)လုံးဝယ်ယူခြင်း(တိုင်းဒေသကြီးရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 0.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပရိဘောဂများ ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Printer တင်သည့်ခုံ(၅)လုံး (တိုင်းဒေသကြီးရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 0.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဘီရို (၁)လုံး (တိုင်းဒေသကြီးရုံးဧည့်ရိပ်သာ) ပဲခူးမြို့နယ် 0.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 116.8 0