ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးတိုင်းရုံးကျောက်တိုင်၊ ခြင်းလိပ် သံဇကာဖြင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 1.890 - - - - 2018-2019 Main Budget
‌တောင်ငူခရိုင်ရုံး အုတ်ခြံစည်းရိုးနှစ်ဘက်ကာရံခြင်းနှင့် မြေဖို့ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 16.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 17.89