ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပဲခူးစက်ရုံတွင်ဂါလံ(၂၄၀၀)ဆံ့ကွန်ကရစ်ရေစင်အသစ်(၁)လုံးရေစင်ပြုပြင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 8.400 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 8.4