ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးရုံး သံတိုင်၊ အမိုး၊ မျက်နှာကျက်၊ကျီးဘောင်တံခါးအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ရုံးပတ်လည်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ကျောက်ထုတ်များ ပြင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဝါယာများပြန်လည်လဲခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 20.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်ရုံးခြံစည်းရိုး အုတ်ရိုးစီ သံဇကာ ကာခြင်း၊ ခေါင်မိုးသွပ်ပြုပြင်ခြင်း၊ မျက်နှာကျက်ပြုလုပ်ခြင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် 0.000 8.667 - - - - 2018-2019 Main Budget
မင်းလှဘဏ်ခွဲ ရုံးအဆောက်အအုံဆေးသုတ်ခြင်း မင်းလှမြို့နယ် 0.000 1.795 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝေါရုံးခြံစည်းရိုး ကျောက်တိုင်စိုက်ချိန်းလင့်ကာခြင်း၊ရုံးအမိုးသွပ်နှင့် မျက်နှာကျက်ပြင်ခြင်း၊ ပြူတင်းပေါက်သံပန်းများဆေးသုတ်ခြင်း ဝေါမြို့နယ် 0.000 3.959 - - - - 2018-2019 Main Budget
သဲကုန်းရုံး ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း၊ အနောက်ဖက်၊ရုံးခန်းမကြီးနှင့် နေရောင်ကာခန်း သွပ်မိုးခြင်း၊ အောက်ထပ်နံရံ(၄)ဘက်ဖာထေးခြင်း သဲကုန်းမြို့နယ် 0.000 3.460 - - - - 2018-2019 Main Budget
ညောင်လေးပင်ရုံး အပေါ်ထပ်မျက်နှာကျက်၊ ပြူတင်းပေါက်တံခါး၊ ကျီးဘောင်များ၊ ရုံးအရှေ့ဘက်ပေါ်တီကို ဒေါက်တိုင်များနှင့် အောက် ကြမ်းခင်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 0.000 1.340 - - - - 2018-2019 Main Budget
မိုးညိုရုံး ရုံးအဆောက်အအုံ အုတ်နံရံပြုပြင်ခြင်းနှင့် မျက်နှာကျက်ကျောက်ပြားတပ်ခြင်း မိုးညိုမြို့နယ် 0.000 3.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရေတာရှည်ရုံး အမိုးသွပ်လဲခြင်းနှင့် အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 3.500 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူရုံး ရှေ့မျက်နှာစာအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း၊ရုံးသံပန်း၊တိုင်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရုံးအတွင်းကြမ်းခင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း၊ ရုံးအမိုးနှင့် အရှေ့ဆင်ဝင်အမိုး ပြုပြင်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 3.700 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်ရုံး RC တိုင် (၆) လုံးနှင့် ရုံးအနောက်ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ အိမ်သာဆောက်ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 0.000 7.700 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 57.121