ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မီးသတ်ဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Canon ပရင်တာ(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.150 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Kyocera မိတ္တူကူးစက်(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Panasonic ဖက်(စ်) ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Dell ကွန်ပျူတာ (၁)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် - 0.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မြို့ချောင်းနယ်မြေမီးသတ်စခန်းမြေထိန်းနံရံ​ရေတိုက်စားမှုကြောင့်မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 48.609 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၂)ထပ်မီးသတ်စခန်း(၉၀×၅၂×၃၆)ပေအကြီးစားပြုပြင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 141.692 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၄-ခန်းတွဲ(၃)ထပ်(၆၈×၄၀×၃၂) ပေ အာရ်စီကွန်ကရစ်(ရေသန့်/လျှပ်စစ်ပါ) (၁)လုံး သနပ်ပင်မြို့နယ် 203.002 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထိန်တော၂-ထပ်နယ်မြေမီးသတ်စခန်း(၄၅×၅၀×၂၆)အာရ်စီကွန်ကရစ်၊ရေသန့်/လျှပ်စစ်ပါ မိုးညိုမြို့နယ် 115.010 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၄-ခန်းတွဲ(၃)ထပ်နေအိမ်(၁၀၀×၄၀×၃၂)ပေ အာရ်စီကွန်ကရစ်(ရေသန့်/လျှပ်စစ်ပါ) (၁)လုံး မိုးညိုမြို့နယ် 306.456 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထုံးဘို ၂-ထပ်နယ်မြေမီးသတ်စခန်း(၄၅×၅၀×၂၆)အာရ်စီကွန်ကရစ်၊ရေသန့်/လျှပ်စစ်ပါ ပန်းတောင်းမြို့နယ် 108.556 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 926.175 0