ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
အရှည်၁၂၀'၊အမြင့်၃'ရှိကိရိယာဝင်းခြံဆောက်လုပ်ခြင်း (မြေဖို့ခြင်းအပါအဝင်) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 1.250 - - - - 2018 Mini Budget
အရှည်၁၂၀'၊အမြင့်၃'ရှိကိရိယာဝင်းခြံဆောက်လုပ်ခြင်း (မြေဖို့ခြင်းအပါအဝင်) ဖြူးမြို့နယ် - 0.000 1.250 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 2.5