ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တောင်ငူခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး မြေဖို့ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 9.009 - - - - 2018 Mini Budget
သာယာဝတီခရိုင်ရုံး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း သာယာဝတီခရိုင် - 0.000 5.000 - - - - 2018 Mini Budget
သာယာဝတီခရိုင်ရုံးပြင်ပ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသွယ်တန်းခြင်း သာယာဝတီခရိုင် - 0.000 9.500 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးတိုင်းရုံး Steel Structure ကားဂိုဒေါင် ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 6.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သာယာ၀တီခရိုင်ရုံး ပြင်ပရေသန့်လုပ်ငန်း သာယာဝတီမြို့နယ် 0.000 6.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 35.509