ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဗဟိုစာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Lap top (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.156 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Projector (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.867 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
​​ရေပူရေအေးစက် (၄)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.513 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မီးစက် (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 6.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖိုင်တင်စင် (၁၀)ခု ပဲခူးမြို့နယ် 2.040 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဆက်တီ(၁)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် 1.122 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Survey (သဘာဝဘေး၊ဖရဲနှင့်သခွား၊လယ်ယာစစ်တမ်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 5.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer (၈)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် 9.245 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Air Con (၂)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.070 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စားပွဲ (၆) လုံး (အစည်းအဝေးအတွက်) ပဲခူးမြို့နယ် 1.110 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 28.923 0