ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
စာသင်ဆောင် RC (၃)ထပ် (၁၉၂'x၃၈') (၂၁၈၈၈ စ/ပေ) ၁ လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 111.629 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အလုပ်ရုံ ၁ ထပ် Steel Structure (၁၅၀'x၇၅')(၁၁၂၅၀ စ/ပေ) (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 40.388 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
‌ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း(ဂါလန် ၁၀၀၀၀ ဆန့် ရေလှောင်ကန်၊ ဂါလန် ၁၆၀၀ဆန့်‌ရေစင် အမြင့် ၂၀ ပေ၊ ၄ လက်မ အဝီစိတွင်း ၃၀၀ ပေ Pump (3 HP)၊ ပြင်ပ ၂ လက်မ ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း အရှည် ၁၅၀၀ ပေ) ပဲခူးမြို့နယ် 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မီးရရှိရေးလုပ်ငန်း ( 11/0.4 KV၊ 315 KVA Transformer (၁)လုံး၄၀၀ ဗို့လိုင်း ၁၂၀၀ ပေ၊ Aerial Cable ဖြင့်လိုင်းဆွဲခြင်း) ပဲခူးမြို့နယ် 8.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း(Chain Link 2000') ပဲခူးမြို့နယ် 6.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စာသင်ဆောင် RC (၃)ထပ် (၁၉၂'x၃၈') (၂၁၈၈၈ စ/ပေ) ၁ လုံး လက်ပံတန်းမြို့နယ် 111.629 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အလုပ်ရုံ ၁ ထပ် Steel Structure (၁၅၀'x၇၅')(၁၁၂၅၀ စ/ပေ) (၁)လုံး လက်ပံတန်းမြို့နယ် 40.388 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆရာ/မ ဆောင် RC (၄)ခန်းတွဲ(၄ထပ်)(၇၈'x၉၄') (၁၇၇၈၈ စ/ပေ) (၁)လုံး လက်ပံတန်းမြို့နယ် 85.383 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ်(၂)ထပ် (၉၀'x၂၅'x၂၄') (၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် 21.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆရာ/မ ဆောင် RC (၄)ခန်းတွဲ(၄ ထပ်)(၈၂'x၅၇') ( ၁၃၇၈၄ စ/ပေ) ၁ လုံး ပြည်မြို့နယ် 66.163 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 497.58 0