ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

တံတားဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တောင်ငူ-ကျောက်ကြီး-ရွှေကျင်-ဝင်းကံလမ်းပေါ်ရှိ ရွှေကျင်တံတား ရွှေကျင်မြို့နယ် 0.000 2500.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စစ်တောင်းမြစ်ကူးတံတား(မြို့စိုး) အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 3055.700 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ဒရယ်မီးတံတား(၁/၈၇ ) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 900.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စစ်တောင်းမြစ်ကူးတံတား(အုတ်ဖြတ်) ဖြူးမြို့နယ် 0.000 400.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စစ်တောင်းမြစ်ကူးတံတား(ရေတာရှည်) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 400.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
‌ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်းပေါ်ရှိ ‌ ခြောက်တန်တံတား(၅/၉၀) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 300.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းပေါ်ရှိ ဝေါမြို့လယ်တံတား ဝေါမြို့နယ် 0.000 1000.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူ - လိပ်သို -ယာဒို-လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်းပေါ်ရှိ တံတားအမှတ်(၂/၁၀) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 200.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူ-လိပ်သို -ယာဒို -လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်းပေါ်ရှိ ကမ်းနီတံတား(၄/၁၃) (ဂျာမန်တံတား) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 200.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 8955.7