ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဖြူး(၁၆)ခုတင်ဆံ့တိုင်းရင်းဆေးရုံတွင်လူသွားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့်လူနာများနားနေဆောင်ပြုလုပ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် - 0.000 3.163 - - - - 2018 Mini Budget
သဲကုန်းမြို့နယ်၊တိုင်းရင်းဆေးကုဌာန(၂) စက်ရေတွင်းတူးခြင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်ပြုလုပ်ခြင်း သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 1.725 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်ခရိုင်တိုင်းရင်းဆေးမှူးရုံးခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပြည်မြို့နယ် - 0.000 6.632 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်မြို့နယ်၊တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနအဆောက်အဦး၊အမိုး၊မျက်နှာကျက် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြည်မြို့နယ် - 0.000 9.246 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးမြို့၊တိုင်းရင်းဆေးရုံနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာလမ်းခင်းခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 19.500 - - - - 2018-2019 Main Budget
ညောင်လေးပင်မြို့၊တိုင်းရင်းဆေးရုံခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 0.000 33.313 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကြို့ပင်ကောက်၊တိုင်းရင်းဆေးရုံခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ငန်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 30.228 - - - - 2018-2019 Main Budget
စစ်ကွင်းမြို့၊တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ငန်း မင်းလှမြို့နယ် 0.000 14.156 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 117.963