ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဝင်းကဒက်ချောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ဝေါမြို့နယ် 134.060 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကိုညွန့်ရိုးတူးဖော်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 123.530 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကလံကွာချောင်းပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ကဝမြို့နယ် 208.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တခွဲကျဲရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြောင်းဖြတ်တံတား(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 163.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဇမန်းသာရေနုတ်မြောင်းပေါ်တွင်ရေမြှင့်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မိုင်နာ(၁-၁)သို့ရေကူးမြောင်းတူးဖော်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 21.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကုလားတန်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ချောင်းပြုပြင်ခြင်း မင်းလှမြို့နယ် 140.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သရက်တပင်ချောင်းကမ်းပြိုမှုကာကွယ်ရန်တုတ်တန်းရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း မင်းလှမြို့နယ် 30.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ငါးဖယ်အင်းကျေးရွာဖြတ်လမ်းရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 10.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကြာအင်းကွင်းရှိရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 6.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ထီးလှိုင်ရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်တူးဖော်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 9.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 846.19 0