ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
(၁) ရှေ့တန်းစခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း(၄)လုံး သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 64.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကျေးရွာအဆင့် သိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း(၃)လုံး သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 48.000 - - - - 2018 Mini Budget
(၃) မြို့နယ်အဆင့် သိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း(၂)လုံး သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 32.000 - - - - 2018 Mini Budget
မျိုးစပါးသိုလှောင်ရုံ RC(၁)ထပ် (၂)လုံး သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 45.000 - - - - 2018 Mini Budget
အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ RC(၁)ထပ် (၂)လုံး သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 265.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပေါင်းတည်မြို့နယ်(သပြေကုန်းရွာ) ပေါင်းတည်မြို့နယ် 49.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
နတ်တလင်းမြို့နယ်(တာပွန်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 49.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ညောင်လေးပင်မြို့နယ်(ပိန်းဇလုပ်)အခြားဆောက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 49.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်မြို့နယ်(ဝက်ထီးကန်၊ပေါင်းတလည်)(၂)လုံး ပြည်မြို့နယ် 40.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သဲကုန်းမြို့နယ်(ဇလဲ့) သဲကုန်းမြို့နယ် 20.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 207.9 454