ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
မီးစက်(Sound Proof)Diesel Generator၊ GST10000 DGS ပဲခူးခရိုင် 1.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မိတ္တူကူးစက်(Cannon)2204L ပဲခူးခရိုင် 1.050 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Projector MP-B 332 W 8၊(8'×6' Screen +Motor Drive) ပဲခူးခရိုင် 1.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Projector MP-B 332 W 8 (8'×6' Screen +Tripot) ပဲခူးခရိုင် 0.900 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con (Mitsubishi) Stand ၂လုံး၊(PSSJak indoor China) ပဲခူးခရိုင် 5.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con(Chego)(၁.၅) ၄လုံး (32M 156)၊မြို့နယ် တိုးချဲ့ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအပိုင်း(၂) * ပဲခူးခရိုင် 1.600 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Fibre Boat (၃၆ပေ×၅.၅ပေ×၂ပေ) (Myanmar)၊(JICA ODA Loan) ပဲခူးခရိုင် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်ခရိုင်ရုံးမြောင်းကူးသံကူကွန်ကရစ်တံတား(၁၅'×၁၀') ပြည်ခရိုင် 3.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​ဝေါမြို့နယ်ရုံးရှေ့အုတ်ခုံကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်း ဝေါမြို့နယ် 5.090 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ်ပင်မြို့နယ်ရုံးခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၂၆' ×၁၃၅') သနပ်ပင်မြို့နယ် 2.700 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 25.74 0