ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
​ပဲခူး-ရှမ်းရွာကြီး-ပေပင်ချောင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၁.၅၉)ကီလိုမီတာ(၀/၇.၉၂မိုင်x၁၂'x ၇")( ၂''-၄''အပါ) ပဲခူးမြို့နယ် - 209.986 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
လသာကုန်း-ပေါက်တောလမ်း ကျောက်ချောလမ်း (၂.၅၃ကီလိုမီတာ)(၁/၄.၅၈မိုင်x၁၀'x ၂၀") ပဲခူးမြို့နယ် - 228.070 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သက္ကလမြို့မှ ကဘောက်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမြေသားပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ချောခင်းခြင်း (၁.၁၁)ကီလိုမီတာ (၀/၅.၅မိုင် x ၁၂'x၂၀'') ကဝမြို့နယ် - 109.656 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
‌ဖလေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၁.၁၅ ကီလိုမီတာ)(သဲ ၂''ထု အပါ)(၀/၅.၇မိုင် x ၁၀'x၇'') ကဝမြို့နယ် - 104.993 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကဝ-ရှမ်းကန်-သပြုလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၃.၀၂)ကီလိုမီတာ(၁/၇မိုင် x ၁၀'x၇'') (ဂဝံရောမြေ ၄''ထုအပါ) ကဝမြို့နယ် - 272.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
‌ချောင်းခွရွာအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၀.၅၄)ကီလိုမီတာ(၀/၂.၇မိုင် x ၁၂'x၇'')(ဂဝံရောမြေ ၄''ထုအပါ) ကဝမြို့နယ် - 61.784 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ငုတ္တိုကျေးရွာနှင့် ဂွေးကုန်းကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအားကျောက်ချောပေးခြင်း (၁.၃၉)ကီလိုမီတာ(၀/၆.၇မိုင်x၁၀'x၂၀'') ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 109.656 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကျောက်တံခါး-အင်းပတ်လည်-စစ်ဗိုလ်ကြီး-အမြန်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၁.၅၄ ကီလိုမီတာ) (၀/၇.၆၄မိုင်x၁၂'x ၇") (၂''-၄''အပါ) ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 194.993 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တောကျွဲအင်း-သစ်ဖြူဆိပ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၀.၅၇)ကီလိုမီတာ(၂''-၄''အပါ)(၀/၂.၈၃မိုင်x၁၂'x ၇") ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 74.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖဒို-ဘွဲ့ချင်-ရှမ်းဒိုးတန်း-ဇီးတောလမ်းဂဝံခင်းခြင်း(၃.၃၈ကီလိုမီတာ)((၂/၀.၈မိုင်×၁၂'×၈'') ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 90.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 1455.938 0