ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူး မြို့နယ် ( ရေကန် ၂) ပဲခူးမြို့နယ် 17.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကဝမြို့နယ် ( ရေကန် ၃၊အခြား ၁) ကဝမြို့နယ် 25.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
​ဝေါမြို့နယ် ( ရေကန် ၂) ဝေါမြို့နယ် 17.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သနပ္ပင်မြို့နယ် ( ရေကန် ၂) သနပ်ပင်မြို့နယ် 23.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အုတ်ဖိုမြို့နယ် ( ရေကန် ၂) အုတ်ဖိုမြို့နယ် 17.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဆီဆုံကုန်းအုပ်စုရွာသာယာ၊ စက်ရေတွင်းတူးခြင်း(တွင်းနက်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 9.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အောင်သာယာအုပ်စုကျောက်စောင်း၊စက်ရေတွင်းတူးခြင်း(တွင်းနက်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 9.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
လက်ပံပင်အုပ်စုဝါးရုံပင်စု ၊ စက်ရေတွင်းတူးခြင်း(တွင်းတိမ်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စောင်းဝှက်အုပ်စု ရေတွင်းကုန်း ၊ စက်ရေတွင်းတူးခြင်း(တွင်းတိမ်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စမ်းချောင်း အုပ်စု မင်းဘူးကျွန်း(အောက်)၊ စက်ရေတွင်းတူးခြင်း(တွင်းတိမ်) နတ်တလင်းမြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 130 0