ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် တိုးချဲ့(၂)ထပ်ဆောင်နှင့်ဆေးဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့််ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 200.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 28.680 - - - - 2018 Mini Budget
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ဖောင်တော်သီတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 300.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးမြို့အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးတွင်(၆)ထပ်တိုးချဲ့လူနာဆောင်နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 350.000 - - - - 2018 Mini Budget
‌ဝေါမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် တိုးချဲ့(၂)ထပ်ဆောင်နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဝေါမြို့နယ် - 0.000 250.000 - - - - 2018 Mini Budget
‌ဝေါမြို့နယ်၊ ဆင်ရွာတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဝေါမြို့နယ် - 0.000 300.000 - - - - 2018 Mini Budget
‌ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊တောင်လယ်တိုက်နယ်ဆေးရုံစံကိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် - 0.000 158.437 - - - - 2018 Mini Budget
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုတိုက်နယ်ဆေးရုံစံကိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပန်းတောင်းမြို့နယ် - 0.000 157.500 - - - - 2018 Mini Budget
မိုးညိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ(၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း မိုးညိုမြို့နယ် - 0.000 132.175 - - - - 2018 Mini Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်(၆)ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၁)လုံးနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 0.000 300.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 2176.792