ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး)(ကလ)အလျား ၆၅'xအနံ ၃၆'xအမြင့်၂၄' RC နှစ်ထပ် အတွင်းအပြင် ရုံးအဆောက်အဦဆေးသုတ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 6.300 - - - - 2018 Mini Budget
​ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲ(ပန်းတောင်း)(က)ယာဉ်အမောင်းသင်လေ့ကျင့်ကွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း အလျား ၁၅၀၀'x အနံ ၂၄'xအထူ၆"(အောက်ခံမြေသားလုပ်ငန်း အပါအဝင်) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 0.000 64.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး) မော်တော်ယာဉ်များစစ်ဆေးသည့်Steel Structure သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦတွင်(Roller Shutter များတပ်ဆင်ခြင်း) (၃၆'-၀''x၁၇'-၀'')+(၁၂'-၀''x၁၂-၀'')x၂ ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 12.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တိုင်းဒေသကြီးရုံး(ပဲခူး) ယာဉ်စစ်ဆေးရေး အဆောက်အဦသို့ (၁၀'-၀''x၂၀-၀'')အဝင်လမ်းတံတားနှင့်ဝင်းအတွင်း ပတ်လည်ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း(၉၃'-၀''x၂၀'-၀''x၀'-၈"ထု)၊(၁၆၆'-၀''x၂၁၀-၀''x၀'-၈"ထု)ခြံစည်းရိုးသံပန်းထိုးတံခါးနှင့်၁၀'(၂)ခန်းအုတ်နံရံစီခြင်းလုပ်ငန်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 180.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ခရိုင်ရုံး (သာယာဝတီ)(ကလ)(၄၃'-၀''x၃၀'-၀''x၂၃'-၀"အမြင့်)ရုံးအဆောက်အဦပြုပြင်ရန်ခေါင်းရင်းဘက်တိုင်ထုတ်‌ယောက်နှင့်တန်းများလဲလှယ်ခြင်း ၊ ၄ ၁/၂' ထု အုတ်နံရံအား ဘိလပ်မြေသရိုးဖြင့်အုတ်စီခြင်း ၊ လေးလွှာကြားအုတ်ညှပ်သံဇကာထည့်ခြင်းနှင့် ၁/၂'ထု ဘိလပ်မြေသရိုးဖြင့်အချောချောခြင်းလုပ်ငန်း သာယာဝတီမြို့နယ် 0.000 3.253 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 265.553