ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရုံး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
အရန်မီးစက် (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.522 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖက်(စ်) (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.603 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မြက်ရိတ်စက် (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.054 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ရေခဲသေတ္တာ (Two Door) ပဲခူးမြို့နယ် 0.720 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မီးခံသေတ္တာ (၁)လုံး(Leeco) ပဲခူးမြို့နယ် 0.487 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အစည်းအဝေးစားပွဲ ( ၁၅' × ၄ ' ) ပဲခူးမြို့နယ် 0.450 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အစည်းအဝေးခန်းထိုင်ခုံ (၁၂)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.360 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဆုံလည်ကုလားထိုင် (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.306 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ခုံတန်းရှည် (၉)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.450 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 3.952 0