ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အကျဉ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်တရားစခန်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 77.280 - - - - 2018 Mini Budget
ဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်ရေသန့်စက်ရုံ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 7.245 - - - - 2018 Mini Budget
ဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်အိပ်ဆောင်ခြားရိုး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 91.950 - - - - 2018 Mini Budget
ဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင် သံလုံးတန်းကာခြံစည်းရိုး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် - 0.000 65.688 - - - - 2018 Mini Budget
အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှစ်ထပ် (အုတ်တိုက်၊ရေမီးမိလ္လာပါ) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 276.480 - - - - 2018-2019 Main Budget
၆ ခန်းတွဲနှစ်ထပ်၀န်ထမ်းနေအိမ်( ၂ )လုံး (RC၊ရေမီးမိလ္လာပါ) ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 565.560 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကြိုးတိုက်(အုတ်တိုက်၊RC Slab မိုး၊ရေမီးမိလ္လာပါ) (၂)လုံး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 152.343 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁၀ ခန်းတွဲတိုက် (အုတ်တိုက်၊RC Slab မိုး၊ရေမီးမိလ္လာပါ) (၁)လုံး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 76.172 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဂါလန်(၆၄၀၀)ဆံ့ရေစင်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 44.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 1356.718